Vodný lúč

Ako funguje rezanie vodným lúčom

Základný princíp technológie rezania vodným lúčom je jednoduchý a súčasne veľmi komplikovaný. V stručnosti povedané, voda tečúca pod ultra vysokým tlakom z čerpadla cez vysokotlakové potrubie do rezacej hlavy sa zmení v tryske na vodný lúč s rýchlosťou až štvornásobne vyššou ako rýchlosť zvuku.

V podstate existujú dva typy technológie:

 

 • Rezanie čistou vodou (bez abrazíva)
 • Rezanie vodným lúčom

Rezanie čistou vodou (bez abrazíva)

 

Rezanie vodným lúčom patrí k pôvodnému spôsobu delenia vodou. Prvé komerčné aplikácie boli realizované v období od začiatku roku 1970, kedy sa jednalo o rezanie vlnitej lepenky. Najviac sa technológia rezania vodným lúčom využíva pre mäkké materiály, napr. polystyren, hodvábny papier a diely automobilových interiérov.

 

Základné atribúty rezania čistou vodou

 

 • Schopnosť rezať mäkké, ľahké materiály až do 100mm hrúbky (umelú hmotu PP, PE, gumu, rôzne penové materiály, izolačné materiály – tepelno izolačné materiály)
 • Veľmi tenký lúč (priemer lúča od 0,2 do 0,4 mm)
 • Extrémne presná geometria
 • Veľmi malá strata materiálu spôsobená rezaním
 • Bez tepelného ovplyvnenia rezaného materiálu
 • Možnosť rezať i silnejšie materiály
 • Veľmi tenká rezná špára
 • Zvyčajne veľmi vysoká rezná rýchlosť
 • Extrémne nízke rezné sily
 • Rezanie vodným lúčom

   

  Abrazívny vodný lúč sa odlišuje od vodného lúča v niekoľkých smeroch. U „čistého“ vodného lúča nadzvukový prúd vody (do 1 100m / min) nahlodáva materiál. U abrazívneho vodného lúča slúži vodný lúč k urýchľovaniu abrazívnych častíc (väčšinou granátu), ktoré rozbrusujú materiál.

  Brúsna sila abrazívneho vodného lúča je stokrát ak nie tisíckrát silnejšia, než erozívna sila čistého vodného lúča. Oba spôsoby delenia vodným lúčom majú svoje uplatnenie. Kým vodný lúč je vhodný na rezanie mäkkých materiálov, nachádza abrazívny lúč uplatnenie pre rezanie tvrdých materiálov, ako sú kovy, kameň, keramika, kompozity a podobne.

   

  Video
  Ukážka 3D rotátora